Değerlerimiz
  • Kendimize olan saygımızı ve onurumuzu her şeyin üstünde tutarız.
  • İş ahlakı ve etik değerler iş yaşamımızın temelini oluşturur.
  • Yönetim anlayışımızın temelinde insana saygı vardır.
  • Açık ve şeffaf iletişime önem veririz herkesin kendisini etkileyen konularda söz söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduğuna inanırız.
  • Kişisel yeteneklerimizin en üst sınırına kadar kendimizi geliştirmeyi hem hakkımız hem de görevimiz olarak görürüz.
© 2024 LB Bilişim • Tüm hakları saklıdır